Usluge

- tisak
- štancanje
- strojno ljepljenje ambalaže
- izrada kaširane ambalaže i od valovite ljepenke
- dizajn i priprema za tisak


Kontakt info

Direktori:
Igor Petrčić: 091/2098-256
Vesna Petrčić: 091/5105-117

Šimrak grafika d.o.o.
Tel: 01/3470 - 431
Fax: 01/3470 - 434
Adresa: I Gajnički vidikovac 32.
10090 Zagreb, HRVATSKA
OIB: 48648015471

E-mail: simrakgrafika@simrakgrafika.eu